Best Page

HOME

html tagy, meta tagy, přesměrování meta tagem, seo, mod_rewrite, htaccess, ErrorDocument, online, zdarma

Rady pro Váš web, blog

Předchozí stránka  1  2  3  4  5  6  Další stránka

  !!! Zde uvedené scripty a ostatní věci lze kopírovat. Pod názvem klikněte na slovo Download, poté lze kopírovat !!!

 

Přesměrování na jinou stránku

download

Přesměrování  meta tagem: 

<meta http-equiv="refresh" content="3;url=https://bestpage.cz">

 

Přesměrování  javascriptem: 

<script>
window.location.replace("
https://bestpage.cz");
</script>

 

Přesměrování  v PHP scriptem: 

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: https://bestpage.cz");
header("Connection: close");
?>

 

Přesměrování  .htaccess

do souboru .htaccess zdejte toto:

Redirect /slozka/page.html http://bestpage.cz/slozka/page.html
Redirect /dokumenty http://bestpage.cz/dokumenty

 První řádek je cesta k souboru nebo adresáři. Druhý parametr je  adresa, na kterou chceme požadavek přesměrovat.

 

 

Přesměrování  na jiný typ souboru - meta tagem: 

<meta http-equiv="refresh" content="2;url=http://bestpage.cz/javahry.zip">

 

 

.htaccess

.htaccess je soubor vždy s tečkou na začátku, který se nahrává na server a kterým se vykonává konfigurace WWW serveru Apache.

Ochrana souboru .htaccess - zabránění s manipulací .htaccess:

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

 

Přesměrování  přes .htaccess:

popsáno výše

 

Blokování IP adres:

Allow from - znamená povol z...

Deny from - zakaž z...

Za tyto výrazy se zadavá  IP adresa (např. 213.00.001.10), subsíť (např. 45.46), doménové jméno (např. o2.cz), subdoména  II. řádu (např. sms.esosess.com), all (znamená zakázat vše).

 

Příklady:

blokování konkrétní IP adresy:

Deny from 213.00.001.10

 

Povolení přístupu uživatelům, jejichž název nepochází z neco.com,  IP adresa není 213.00.001.10. V případě takového blokování se ukáže chybová hláška 403:

Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from .com
Deny from 213.00.001.10

 

Povolení přístupu uživatelům, jejichž připojení je přes o2.cz. Ostatním se ukáže chybová hláška 403:

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from o2.cz

 

Nejčastější chybové hlášky:

kód 400 - Bad request - Chyba na straně uživatele, chybné zadání

kód 401 - Authorization Required - Požadována autorizace

kód 403 - Forbidden - Odmítnutí přístupu

kód 404 - Page not found - Stránka nenalezena

kód 500 - Internal Server Error - Interní chyba serveru

Pokud chcete změnit původní obsah stránky za vlastní, tak zadejte do soboru  .htaccess tento příkaz a vytvořené stránky nahrajte na server:

ErrorDocument 403 http://bestpage.cz/error_403.html

ErrorDocument 404 http://bestpage.cz/error_404.html

atd.

Předchozí stránka  1  2  3  4  5  6  Další stránka