Best Page

HOME

zdroják, přidat k oblíbeným javascript, otázka javascript, javascript free download, stahuj zdarma, online

Rady pro Váš web, blog:

Předchozí stránka  1  2  3  4  5  6  Další stránka

  !!! Zde uvedené scripty a ostatní věci lze kopírovat. Pod názvem klikněte na slovo Download, poté lze kopírovat !!!

 

 

TEXT

 ZDROJÁK:

 

 

 

 TEXT

 ZDROJÁK:

 

 

 TEXT

 TEXT

 ZDROJÁK:

 

 

TEXT

 

 

Bezici text z prava doleva

 ZDROJÁK:

 

 

 Bezici text z leva doprava

 ZDROJÁK:

 

 

 Bezici text tam a zpet

 ZDROJÁK:

 

 

 

 

TEXT

 ZDROJÁK:

 

 

 

 

 TEXT

TEXT

 ZDROJÁK:

 

 

 

 

TEXT
TEXT
TEXT

 ZDROJÁK:

 

 

 

 

text

text text text text
text text text text

 ZDROJÁK:

 

 

 

 

TEXT
ABCD ABCD ABCD
ABCD ABCD ABCD
ABCD

 ZDROJÁK:

 

 

 

 
Text

 ZDROJÁK:

 

 

 

Vlastní ikonka,banner

download

Stejné okno:

<A href="http://adresa stránky/" target=_top><IMG title="název stránky" height=30" src="adresa orázku(URL)" width=80 border=0></A>

Nové okno:

<P><A href="http://adresa stránky/" target=_blank><IMG title="název stránky" height=30 src="adresa orázku(URL)" width=88 border=0></A></P>

 

  1. Udělat si ikonku,banner.Může být i z obrázku,web kde si ji mùžete udělat  je  zde 

  2. Hotovou ikonku ulož na server,nebo na fotogalerii lide.cz. URL vlož místo cerveného textu

  3. Místo bílého textu vlož URL své stránky,nebo blogu

  4. Místo modrého textu vlož název své stránky,napr. BestPage

   

 

Přesměrování:

download

<meta http-equiv="refresh" content="3; url=http://adresa stránky/">3 = čas za který se to přesměruje na adresa ( sekundy )

 

Odpočet a přesměrování:

download

<SCRIPT TYPE="text/vbscript">
<!--
Dim TimeOut
Document.Write "<center><H1 ID=""h1_Time"">10</H1></center>"
TimeOut = 10
SetTimeout "Tick()", 1000
Function Tick()
TimeOut = TimeOut - 1
If TimeOut = 0 Then
h1_Time.InnerHtml = _
""
Window.Location.Href = "http://adresa presmerování/"
Else
h1_Time.InnerText = TimeOut & ""
SetTimeout "Tick()", 1000
End If
End Function
-->
</SCRIPT>

 

Icq online?

download

<img src="http://wwp.icq.com/scripts/online.dll?icq=císlo icq%20&img=číslo obrázku,viz. dole nabídka">

číslo icq - napište icq císlo , číslo obrázku - napište císlo obrázku dle nabídky

 

Náhodný menící se text:

download

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
  textik=["svùj text","svùj text","svùj text","svùj text","svùj text"];

  pocet=textik.length;
  vyber=Math.round(Math.random()*(pocet-1));

  with (document)
  {
    write("" + (textik[vyber]));
  }
// -->
</SCRIPT>

 

Info po najetí na odkaz:

download

<P><A title="váš text-titulek" href="zde vložit URL kam chcete prejít">zde zadejte svùj text</A></P>

 

Odkaz, který se zobrazí ve stejném okně:

download

<a href="zde vložit URL kam chcete prejít">zde zadejte svùj text</a><br> </b></u>

 

Přidat k oblíbeným položkám:

download

<html>
<head>
<title>Pridat k oblíbeným</title>
<script type="text/javascript">
<!--
function setFav(title, address)
{
if (document.all && !window.opera) // pokud uzivatel pouziva IE
window.external.AddFavorite(address, title);
else // ovsem kdyz IE nepouziva
window.alert("Obávám se, že váš prohlížeè nepodporuje metodu " +
"AddFavorite - k oblíbeným si tyto stránky " +
"budete muset pridat manuálně:/");
return false;
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<P align=center><a href="#" onclick="return setFav('BestPage', 'http://bestpage.cz');" onkeypress="return setFav('BestPage', 'http://bestpage.cz');">Pridat k oblíbeným položkám</A></P>
</body>
</html>

 

Přidat k oblíbeným položkám hned po vstupu na stránku:

download

<html>
<head>
<title>Java Script ze stránky - www.bestpage.kx.cz</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<body>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" TYPE="text/javascript">
<!--
add=window.confirm("Chcete přidat BestPage "
+ "k oblíbeným požkám?");

var bookmarkurl="http://bestpage.kx.cz/"
var bookmarktitle="BestPage.kx.cz"

function addbookmark(){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle)
}

if (add)
{
addbookmark()
}
// -->
</SCRIPT>
</body>
</html>

Domovská stránka:

download

<P align=center><a href="#" onClick="javascript:this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://bestpage.cz');"><EM><FONT color=>Nastavit jako domovskou stránku</FONT></EM></a></p>

 

Styly orámování:


border-style: solid

border-style: dotted

border-style: dashed

border-style: double

border-style: groove

border-style: ridge

border-style: inset

border-style: outset

border-style: none   

Je uživatel na lidé.cz?

download

<A HREF="http://www.lide.cz/zadej nick" target="_blank"><IMG SRC="http://www.lide.cz/misc.fcgi?a=online&u=zadej nick"
width="88" height="31" border="0" ALT="Je zadej nick na Lidé.cz? ">

 

Jezdící text sem a tam ( levo-pravo) :

download

<MARQUEE behavior="alternate">
<TABLE style="FILTER: glow(color=black,strenght=9)">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<CENTER><FONT face="Arial Black" color=#66FF00 size=5>
<HR>
svúj text
<HR>
</FONT></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></MARQUEE>

Přechod na jinou stránku:

download

<script language="JavaScript">
<!--
function navigator(imaform) {
durl=(document.imaform.imalist.options[document.imaform.imalist.selectedIndex].value);
durlconfirm="Opravdu chcete pøejít na: " + durl + "?";
if (confirm(durlconfirm)) {
  location.href=durl;
}
}
// -->
</script>

<form name="imaform">
  <div align="center"><center><select name="imalist" size="1">
    <option value="">název</option>
    <option value=""http://bestpage.cz>název stránky</option>
    <option value="http://bestpage.cz">název stránky</option>
    <option value="http://bestpage.cz">název stránky</option>
   </select> <input type="button" name="button" value=" Jdi! " onClick="navigator(this.form)">
  </center></div>
</form>

 Takto to vypadá:

 

Jezdící obrázky do sloupku:

download

<marquee direction=right width=40%><img src=ADRESA OBRÁZKU></marquee> <marquee width=40%><img src=ADRESA OBRÁZKU></marquee>

 

Datum poslední aktualizace:

download

<script language="javascript">
<!--
var browserName=navigator.appName;
var browserVer=parseInt(navigator.appVersion);
if (browserName=="Microsoft Internet Explorer" && browserVer>=4) {
document.write("Aktualizace: ");
var dt=document.lastModified;
var dd=dt.substring(3,6);
document.write(dd);
var mm=dt.substring(0,3);
document.write(mm);
var yyyy=dt.substring(6,10);
document.write(yyyy);
var cas=dt.substring(10,19);
document.write(cas);
}

else {
var dt=document.lastModified;
document.write("Aktualizace: ");
document.write(dt);
}
//-->
</script>

 

Přechod:

download

<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=1.0)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=1.0)">

 

Hvězdicový přechod:

download

<meta http-equiv="Page-Enter" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle =STAR Duration=4)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle =STAR Duration=4)">

 

Padající sníh:

download

<html>
<body bgcolor="#228B22">
<style>
.drop { position: absolute; width: 3;  filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue }
</style>
<script language="javascript">
snow = true;
snowsym = " * "
rainsym = " ' "
howmany = 25
if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany}
else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6}
movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0;

function moverain(){
for(move = 0; move < drops; move++){
xx[move]+=movex;  yy[move]+=mv[move];
hmm = Math.round(Math.random()*1);
if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;}
if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;}
drop[move].left = xx[move]
drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop;
}setTimeout('moverain()','1')}

</script>
<script language="javascript">

if (document.all){
drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array()
ly = "document.all[\'"; st = "\'].style"
for(make = 0; make < drops; make++){
document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>');
drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st);
maxx = document.body.clientWidth-40
maxy = document.body.clientHeight-40
xx[make] = Math.random()*maxx;
yy[make] = -100-Math.random()*maxy;
drop[make].left = xx[make]
drop[make].top = yy[make]
mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4;
drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20;
//*Change (col = 'white) to (col =YOUR COLOR)*//
if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'}
drop[make].color = col;
}
window.onload=moverain
}
</script>
</html>

 

Létající duchové:

download

<SCRIPT>
var ie, dhtml, ver;
ie = (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer")
if ((document.layers)||(document.all)) dhtml = true; else dhtml = false;
ver = (((navigator.appName == "Netscape") &&
(parseInt(navigator.appVersion) >= 3 )) ||
((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") &&
(parseInt(navigator.appVersion) >= 4 )));
if (ver) {
var i0, i1, i2, i3, i4;
for (var f=0; f<5; f++) {
eval('i'+f+'=new Image()');
eval('i'+f+'.src="img/star'+f+'.gif"');
}
}
</SCRIPT>

<DIV id=star0
style="HEIGHT: 47px; LEFT: -100px; POSITION: absolute; TOP: -100px; WIDTH: 47px">
<IMG src="http://bestpage.kx.cz/G160007.gif" width="30" height="30"></DIV>
<DIV id=star1
style="HEIGHT: 40px; LEFT: -100px; POSITION: absolute; TOP: -100px; WIDTH: 39px">
<IMG src="http://bestpage.kx.cz/G160007.gif" width="30" height="30"></DIV>
<DIV id=star2
style="HEIGHT: 32px; LEFT: -100px; POSITION: absolute; TOP: -100px; WIDTH: 33px">
<IMG src="http://bestpage.kx.cz/G160007.gif" width="28" height="30"></DIV>
<DIV id=star3
style="HEIGHT: 26px; LEFT: -100px; POSITION: absolute; TOP: -100px; WIDTH: 27px">
<IMG src="http://bestpage.kx.cz/G160007.gif" width="27" height="26"></DIV>
<DIV id=star4
style="HEIGHT: 21px; LEFT: -100px; POSITION: absolute; TOP: -100px; WIDTH: 21px">
<IMG src="http://bestpage.kx.cz/G160007.gif" width="25" height="21"></DIV>
<SCRIPT>
var pf;
if (ie) pf = star0.style;
else pf = document.layers["star0"];
var W,H;
var sL=0, sT=0;
var divW = 47 + 2, divH = 46 + 3; //divW = parseInt(pf.width) + 2; divH; = parseInt(pf.height) + 3;
var X=-1, Y=-1;
var f;
function buffer(n) {
for (var i = 1; i <= n; i++) {
this[i] = -100;
}
return this; }
var bufa;
var bufp = 0;
var bufc = 3;
var bufd = -1;
var bufmax = 50; //bufc*pocet hvezd musi < velikost buff
var bufX = new buffer(bufmax);
var bufY = new buffer(bufmax);
var sx, sy;
var ra;
var r;
var t;
var sp = 4;
var rap = sp/r;
var maxr = 200;
var PI2 = Math.PI*2;
var rnd;

function isin() {
return ( (X>=0) && (X<=W-divW) && (Y>=0) && (Y<=H-divH) );
}
function circleBox() {
sL = parseInt(ie ? document.body.scrollLeft : pageXOffset);
sT = parseInt(ie ? document.body.scrollTop : pageYOffset);
if (!ie) {
W=innerWidth;
H=innerHeight;
}
X = sx + r*Math.cos(ra);
Y = sy + r*Math.sin(ra);
if (!isin()) {
rap = -rap;
ra += 2*rap;
X = sx + r*Math.cos(ra);
Y = sy + r*Math.sin(ra);
}
if (!isin()) resize();
t -= Math.abs(rap);
if (t<0) {
rnd = maxr/2 - (Math.random()*maxr);
if ((rnd>-10) && (rnd<10)) rnd = 10;
sx = X - Math.cos(ra)*rnd;
sy = Y - Math.sin(ra)*rnd;
r = Math.abs(rnd);
if (rnd<0) {
if (ra < Math.PI) ra+=Math.PI;
else ra-=Math.PI;
if (rap<0) rap = sp/r; else rap = -sp/r;
//rap = Math.random()*10 + 10;
} else if (rap<0) rap = -sp/r; else rap = sp/r;
rap = rap*(Math.random()*3+2)
t=Math.random()*(Math.PI/2);
}
ra += rap;
while (ra>PI2) ra -= PI2;
while (ra<PI2) ra += PI2;
pf.left = (X + sL); //+3*Math.random());
pf.top = (Y + sT); //+3*Math.random());
bufX[bufp] = (X + sL);
bufY[bufp] = (Y + sT);
bufp++;
if (bufp>bufmax) bufp = 0;
for (f=1; f<5; f++) {
bufa = bufp - 1 - (bufc*f);
if (bufa<0) bufa += bufmax + 1;
if ( (bufX[bufa]>sL+W-divW) || (bufY[bufa]>sT+H-divH) )
for (g=0; g<bufc; g++) {
bufX[bufa-g<0?bufa-g+bufmax+1:bufa-g]=-100;
bufY[bufa-g<0?bufa-g+bufmax+1:bufa-g]=-100;
}
if (ie) {
eval('star'+f+'.style.left=bufX[bufa] + (f*5)');
eval('star'+f+'.style.top=bufY[bufa] + (f*5)');
} else {
eval('window.document.layers["star'+f+'"].left=bufX[bufa] + (f*5)');
eval('window.document.layers["star'+f+'"].top=bufY[bufa] + (f*5)');
}
}
setTimeout((ie ? 'circleBox();' : circleBox),20);
}
function resize() {
W = ie ? document.body.clientWidth : innerWidth;
H = ie ? document.body.clientHeight : innerHeight;
if (!isin()) {
sx=W/2; sy=H/2;
r=Math.random()*(W<H?sx:sy);
if (r<10) r=10;
ra=Math.random()*PI2;
rap = sp/r;
rap = rap*(Math.random()*3+2)
t=Math.random()*PI2;
}
}
function start() {
if (ie) window.onresize = resize;
resize();
circleBox();
}
</SCRIPT>

<SCRIPT>
if (dhtml)
if (start!=null)
start();
</SCRIPT>

 

Létající duchové 2:

download

<body>
<script language="JavaScript1.2">
<!-- Begin
var no = 20; // image number or falling rate
var speed = 1; // the lower the number the faster the image moves
var snow = new Array();
snow[0] = "http://bestpage.kx.cz/G160007.gif"
snow[1] = "http://bestpage.kx.cz/G160007.gif"
snow[2] = "http://bestpage.kx.cz/G160007.gif"

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 1800;

if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}

dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
j = 0;

for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ns4up) { // set layers
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></layer>");
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""+ snow[j] + "\" border=\"0\"></layer>");
} } else if (ie4up) { if (i == 0)
{
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img src=\"" + snow[j] + "\" border=\"0\"></div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px; width:1;\"><img src=\"" + snow[j] + "\" border=\"0\"></div>");
}
}
if (j == (snow.length-1)) { j = 0; } else { j += 1; }
}

function snowNS() { // Netscape main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] -= sty[i]; if (yp[i] < -50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = doc_height;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight; }
dx[i] += stx[i];
document.layers["dot"+i].top = yp[i];
document.layers["dot"+i].left = xp[i] +
am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowNS()", speed);
}

function snowIE() { // IE main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] -= sty[i];
if (yp[i] < -50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = doc_height;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] +
am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowIE()", speed);
}

if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
// End -->
</script>
</body>

 

Z barevného obrázku černobílý:

download

<IMG style="FILTER: XRay" src=""URL obrázku></P>

 

Hodiny, teplota:

download

src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/11518.gif">

 

Otázka, zda se líbí stránka:

download

<form>Jak se ti líbí tato stránka?<br>
Ano <INPUT TYPE ="radio"onClick="alert (' Díky moc')"> <br>
Ne <INPUT TYPE = "radio" onClick="alert (' Tak jdi někam... ')"> </form>

Takto to vypadá:

Jak se ti líbí tato stránka?
Ano
Ne

 

Samouzavření okna za zadaný čas:

download

<html>

<head>
<title>BestPage.cz</title>
<script language="JavaScript">

setup='toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,width=200,height=150'

setup += 'scrollbars=no,resizable=no'
pop = window.open ("","pop",setup)
pop.document.write('<head>');
pop.document.write('<Title>');
pop.document.write('Pop Up Ad');
pop.document.write('</Title>');
pop.document.write('<script language="javascript">');
pop.document.write('setTimeout(');
pop.document.write('"self.close()');
pop.document.write(';",5000)');
pop.document.write('</');
pop.document.write('script>');
pop.document.write('</head>');
pop.document.write('<body bgcolor=dodgerblue');
pop.document.write('<center><font face="comic sans ms" size=2>Vítám tě na BestPage portálu </font></center>');
pop.document.write('<center><font face="comic sans ms" size=2>Toto okno se po 5 vteřinách zavře</font> </center>');
pop.document.write('</body>');

</script>

<base target="leftframe">
</head>

Předchozí stránka  1  2  3  4  5  6  Další stránka

 

Copyright © BestPage.cz