Best Page

HOME

javascript stahuj zdarma bez registrace, vyskakovací okno javascript download, tisk stránky javascript download, změna barvy pozadí při najetí na text myší, merlin, online stahuj

Rady pro Váš web, blog:

Předchozí stránka  1  2  3  4  5  6  Další stránka

  !!! Zde uvedené scripty a ostatní věci lze kopírovat. Pod názvem klikněte na slovo Download, poté lze kopírovat !!!

Volání Skype:

 download

<!--
Skype 'Call me!' button
http://www.skype.com/go/skypebuttons
-->
<script type="text/javascript"
src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:Doplnit skype jméno?call"><img
src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_blue_white_124x52.png"
style="border: none;" width="124" height="52" alt="Call me!"
/></a>

<!--
Skype 'Call me!' button
http://www.skype.com/go/skypebuttons
-->
<script type="text/javascript"
src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:Doplnit skype jméno?call"><img
src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_green_white_153x63.png"
style="border: none;" width="153" height="63" alt="Call me!"
/></a>

<!--
Skype 'Call me!' button
http://www.skype.com/go/skypebuttons
-->
<script type="text/javascript"
src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:Doplnit skype jméno?call"><img
src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_blue_transparent_34x34.png"
style="border: none;" width="34" height="34" alt="Call me!"
/></a>


Nové automatické vyskakovací okno z původní stránky:

 download

<script language="JavaScript" for="window" event="onload()">
<!--
window.open(http://vaše adresa/)
//-->
</script>

 

Tisk stránky:

 download

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
function varitext(text){
text=document
print(text)
}
// End -->
</script>
</HEAD>
<BODY>
<DIV ALIGN="CENTER">
<FORM>
<INPUT NAME="print" TYPE="button" VALUE="Tisk stránky!"
ONCLICK="varitext()">
</FORM>
</DIV>
</BODY> 

Takto to vypadá:

 

Chvění stránky obrazovky:

 download

<script language="JavaScript1.2">
<!--
function shake(n) {
if (self.moveBy) {
for (i = 15; i > 0; i--) {
for (j = n; j > 0; j--) {
self.moveBy(0,i);
self.moveBy(i,0);
self.moveBy(0,-i);
self.moveBy(-i,0);
        }
      }
  }
}
// -->
</script>

<form>
<div align="center"><center>
<table border="0" width="200">
  <tr>
    <td width="100%" align="center"><input type="button" value="Roztrepat!" onclick="shake(2)"></td>
  </tr>
</table>
</center></div>
</form>

Takto to vypadá:

 

Ochrana proti kopírování webu - zakázané pravé tlacítko bez upozornění:

 download

<body onselectstart="return false">

 

Ochrana proti kopírování webu - zakázané pravé tlacítko s uporněním:

download

<SCRIPT language=javascript>
var isNav = (navigator.appName == "Netscape") ? true:false;
function no() {
var code = isNav ? which:event.button
if(code == 2) {
alert("Zakázáno kopírovat!");
}
}
document.onmousedown = no;
if(isNav) {document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE | Event.MOUSEDOWN);}
</SCRIPT>

Ochrana proti kopírování webu - nelze označit text,obrázky atp.,100% ochrana :

 download

<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">

To stejné + barevné pozadí stránky:

<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false" bgcolor="#C0C0C0">

 

Ochrana proti kopírování určitého obrázku:

 download

<IMG onmousedown="if (window.event.button == 2) alert ('Zákaz coppy !');" src="http://URL obrázku">

 

Vyskakovací malé okénko, např. na uvítání návštěvníka:

 download

<SCRIPT LANGUAGE="LiveScript">
<!--
function checkAGE(){
if (!confirm("Vítejte."))
history.go(-1);return " "
}
document.writeln(checkAGE())
// -->
</SCRIPT>/textarea>

 

Vyskakovací okno:

download

<script>
function openpopup(){
var popurl="banner.html"
winpops=window.open(popurl,"","width=468,height=50,")
}
openpopup()
</script> 

 

Malá anketa:

 download

<form>Líbí se Vám BestPage stránka?<br>
Ano <INPUT TYPE ="radio"onClick="alert (' odpověď kladně ')"> <br>
Ne <INPUT TYPE = "radio" onClick="alert (' odpověď záporně ')"> </form> 

 

Zákaz na web dle IP adresy:

 download

<%
' Pokud je uzivatelova IP adresa 00.00.00.00, tak zobraz chybove hlaseni
If Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") = "00.00.00.00" Then

Response.Write("<p align=""center""><font face=""Verdana"" size=""2"" color=""red"">Nemáte práva na prohlížení této stránky!</font></p>")

' V opacnem pripade zobraz obsah stranky
Else

Response.Write("<p align=""center""><font face=""Verdana"" size=""2"" color=""green"">Uživatel vpuštěn na stránku!</font></p>")

End If
%>

 

 Hudba na stránce:

download

Hraje jen jednou:

<bgsound src="URL souboru/název">

Hraje furt dokola:

<bgsound src="URL souboru/název" loop= "-1">

 

 Stínované písmo:

download

<STYLE TYPE="text/css">
<!--
.nadpis { font-size: 55px;
font-style: bold }
-->
</STYLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=black>
<DIV CLASS=nadpis>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 6; top: 6;
color: #00b; z-index: 6">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 7; top: 7;
color: #00d; z-index: 7">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 8; top: 8;
color: #00f; z-index: 8">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 9; top: 9;
color: #22f; z-index: 9">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 10; top: 10;
color: #44f; z-index: 10">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 11; top: 11;
color: #66f; z-index: 11">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 12; top: 12;
color: #88f; z-index: 12">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 13; top: 13;
color: #aaf; z-index: 13">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 14; top: 14;
color: #ccf; z-index: 14">BestPage</SPAN>
<SPAN STYLE="position: absolute; left: 15; top: 15;
color: #eef; z-index: 15">BestPage</SPAN>
</DIV>
</body>
</html>

 

Elastický text:

download

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var sizes = new Array("0px", "1px", "2px");
sizes.pos = 0;
function rubberBand() {
var el = document.all.elastic;
if (null == el.direction)
el.direction = 1;
else if ((sizes.pos > sizes.length - 2) ||
(0 == sizes.pos))
el.direction *= -1;
el.style.letterSpacing = sizes[sizes.pos += el.direction];
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY ONLOAD="window.tm = setInterval('rubberBand()', 100);"
ONUNLOAD="clearInterval(window.tm);">
<H1 ID="elastic" ALIGN="Center">BestPage</H1>
</BODY>

 

Vlnící se text:

 download

 <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080">
<SCRIPT language=JavaScript>
zvyseni=new Array();
zvyseni[0]=-1;
zvyseni[1]=-4;
zvyseni[2]=-7;
zvyseni[3]=-10;
zvyseni[4]=-7;
zvyseni[5]=-4;
zvyseni[6]=-1;
zvyseni[7]=2;
zvyseni[8]=5;
zvyseni[9]=8;
zvyseni[10]=11;
zvyseni[11]=8;
zvyseni[12]=5;
zvyseni[13]=2;
num=0;
num2=0;
var txt="";
message="Web BestPage"

function jump0() {
for(i=0; i != message.length;i++){
txt=txt+"<span style='position:relative;' id='n"+i+"'>"+message.charAt(i)+"</span>"
}
jump.innerHTML=txt;
txt="";
jump1a()
}

function jump1a() {
nfinal=document.all.n0
nfinal.style.left=-num2;
if(num2 != 9){
num2=num2+3;
setTimeout("jump1a()",50)
}
else {
jump1b()
}
}
function jump1b(){
nfinal.style.left=-num2;
if(num2 != 0) {
num2=num2-3;
setTimeout("jump1b()",50)
}
else{
jump2()
}
}
function jump2(){
txt="";
for(i=0;i != message.length;i++){
if(i+num > -1 && i+num < 14){
txt=txt+"<span style='position:relative;top:"+zvyseni[i+num]+"'>"+message.charAt(i)+"</span>"
//alert(num)
}
else {
txt=txt+"<span>"+message.charAt(i)+"</span>"
}
}
jump.innerHTML=txt;
txt="";
if(num != (-message.length)) {
num--;
setTimeout("jump2()",5)
}
else {
num=0;
setTimeout("jump0()",50)
}
}
</SCRIPT>
<CENTER>
<H2>
<DIV id=texty></DIV>
<SCRIPT>

jump=document.all.texty
jump0()
</SCRIPT>
</BODY>

Takto to vypadá:

 

Zatuhnutí prohlížeče, funguje i pod Mozillou:

download

</head><body onLoad="JTcernadira()" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<script language="javascript">
function JTcernadira() {
if (confirm ("Tak jsem tě chytil!!!") ) {cernadira()}
else {unik()}
}
function cernadira() {
alert("Nesnaž se!!!");
cernadira()
}
function unik() {
history.go(-0)
}
</script>
</body>

Proměnlivá barva textu

download

<script language="JavaScript">
<!--
function HeT2Str(het)
{
if (het==0)
{str = "0"};
if (het==1)
{str = "1"};
if (het==2)
{str = "2"};
if (het==3)
{str = "3"};
if (het==4)
{str = "4"};
if (het==5)
{str = "5"};
if (het==6)
{str = "6"};
if (het==7)
{str = "7"};
if (het==8)
{str = "8"};
if (het==9)
{str = "9"};
if (het==10)
{str = "A"};
if (het==11)
{str = "B"};
if (het==12)
{str = "C"};
if (het==13)
{str = "D"};
if (het==14)
{str = "E"};
if (het==15)
{str = "F"};

return (str);
}


function HN2Bx(num)
{
return (num % 0x100);
}


function HN2Gx(num)
{
return (((num - (num % 0x100)) / 0x100) % 0x100);
}


function HN2Rx(num)
{
return ((num - (num % 0x10000)) / 0x10000);
}


function Xx2HiS(Xx)
{
Xl = Xx % 0x10;
Xh = (Xx - Xl) / 0x10;
return (HeT2Str(Xh)+HeT2Str(Xl));
}


function BarevRet(ret, BarOd, BarDo)
{
del=ret.length;
/*del = del + (16 - (del % 16)); //Nutné, jinak blbnou barvy!*/
Rx = HN2Rx(BarOd);
Rk = (HN2Rx(BarDo) - Rx) / del;
Gx = HN2Gx(BarOd);
Gk = (HN2Gx(BarDo) - Gx) / del;
Bx = HN2Bx(BarOd);
Bk = (HN2Bx(BarDo) - Bx) / del;

for (i=0; i<del;i=i+1)
{
p=ret.substr(i,1);
document.write(p.fontcolor(Xx2HiS(Math.round(Rx))+Xx2HiS(Math.round(Gx))+Xx2HiS(Math.round(Bx))) /*+Xx2HiS(Rx)+Xx2HiS(Gx)+Xx2HiS(Bx)*/);
Rx = Rx + Rk;
Gx = Gx + Gk;
Bx = Bx + Bk;
};
}
-->
</script>

<p align="center"><font face="Verdana" size="2">
<script language="JavaScript">
<!--
BarevRet(" Portál BestPage - http://bestpage.cz", 0x1100FF, 0xff0011);
-->
</script>
</font></p>

Merlin na stránce:

download

<Object ID=wolfi ClassID=CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F>></Object><Script
LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
function LoadLocalAgent(CharID, CharACS) {
LoadReq = wolfi.Characters.Load(CharID, CharACS);
return(true);
}
var MerlinID;
var MerlinACS;
wolfi.Connected = true;
MerlinLoaded = LoadLocalAgent(MerlinID, MerlinACS);
Merlin = wolfi.Characters.Character(MerlinID);
Merlin.Show();
Merlin.Play("Surprised");
Merlin.Play("GetAttention");
Merlin.Play("Blink");
Merlin.speak("TEXT");
Merlin.Play("Blink"); Merlin.Play("Confused");
Merlin.MoveTo (600,400);
Merlin.Play("Surprised");
Merlin.Play('GestureRight');
Merlin.speak("DALŠÍ TEXT");
Merlin.MoveTo (200,450);
Merlin.speak("Další text");
Merlin.Play('GestureLeft');
Merlin.speak("DALŠÍ TEXT");
Merlin.MoveTo (150,350);
Merlin.Play('GestureLeft');
Merlin.Play('DoMAgic1');Merlin.Play('DoMAgic2');
Merlin.Play("Blink");
Merlin.speak("POSLEDNÍ TEXT");
Merlin.Hide();
</script>

 

Běžící text s linkou nahoře a dole 1:

download

<MARQUEE>
<TABLE style="FILTER: glow(color=black,strenght=9)">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<CENTER><FONT face="Arial Black" color=#FF3333 size=3>
<HR>
Portál BestPage
<HR>
</FONT></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></MARQUEE>

 

Běžící text s linkou nahoře a dole 2:

download

<MARQUEE>
<TABLE style="FILTER: glow(color=6666FF,strenght=9)">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<CENTER><FONT face="Arial Black" color=#CCCCFF size=5>
<HR>
Portál BestPage
<HR>
</FONT></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></MARQUEE>

 

Tagy:

download

<html> – tímto tagem začnete
<head> – začnete hlavu
</head> – ukončení hlavy
<body> – začnete tělo
</body> - ukončení
</html> – tímto tagem skončíte (všechny tagy musíte vložit mezi tyhle tagy )
<title> – tady bude název stránek-patří mezi head
</title> – ukončení

Poskládání těchto tagů je:

<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

<html> - začátek stránek
<head> - hlava
<title> - název stránek
<body> - tělo
<a> - odkaz
<b> - tučný text
<backgorund> - pozadí (obrázek)
<ul> - netříděný seznam
<ol> - tříděný seznam
<frame> - rámy
<h1> - nadpis
<br> - odrádkování
<code> - neproporcionální písmo
<u> - podtržený text
<bgcolor> - pozadí (barva)
<strike> - přeškrtnutý text
<img> - obrázek
<table> - tabulka
<td> - sloupec
<th> - zvýraznění
<tr> - řádek
<center> - umístění na střed
<i> - kurzíva
<script> - script
<meta> - tag pro prohlížeče
<font> - text
<p> - odstavec
<bgsound> - hudba v pozadí
<marquee> - běžící text
<sup> - horní index
<sub> - dolní index
<hr> - linka

 

Kolující text v liště prohlížeče:

download

<script language=JavaScript>
<!--
<!--
var txt="TEXT  TEXT  TEXT";
var espera=200;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);}
rotulo_title();
// -->
function MM_displayStatusMsg(msgStr) { //v1.0
status=msgStr;
document.MM_returnValue = true;
}
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>

 

Neviditelný rámeček

download

<table width="209" height="100">
<tr valign="top"><td valign="top" width="170" height="96">
<p align="left"><br /></table>

 

Orámování stránky

download

<body marginwidth="0"
marginheight="4" noresize style="border:30 Outset
#C0C0C0">

 

Tabulka ve sloupku

download

<head><style type="text/css">

#coolmenu{
border: 1px solid #e45e9d ;
width: 170px;
background-color:white ;
}

#coolmenu a{
font: bold 13px Verdana;
padding: 2px;
padding-left: 4px;
display: block;
width: 100%;
color: #b93b8f ;
text-decoration: none;
border-bottom: 1px solid #e45e9d ;
}

html>body #coolmenu a{
width: auto;
}

#coolmenu a:hover{
background-color: lightpink;
color: #b93b8f ;
}

#tabledescription{
width: 100%;
height: 3em;
padding: 2px;
filter:alpha(opacity=0);
-moz-opacity:0;
}

</style>

<script type="text/javascript">


var baseopacity=0

function showtext(thetext){
if (!document.getElementById)
return
textcontainerobj=document.getElementById("tabledescription")
browserdetect=textcontainerobj.filters? "ie" : typeof textcontainerobj.style.MozOpacity=="string"? "mozilla" : ""
instantset(baseopacity)
document.getElementById("tabledescription").innerHTML=thetext
highlighting=setInterval("gradualfade(textcontainerobj)",50)
}

function hidetext(){
cleartimer()
instantset(baseopacity)
}

function instantset(degree){
if (browserdetect=="mozilla")
textcontainerobj.style.MozOpacity=degree/100
else if (browserdetect=="ie")
textcontainerobj.filters.alpha.opacity=degree
else if (document.getElementById && baseopacity==0)
document.getElementById("tabledescription").innerHTML=""
}

function cleartimer(){
if (window.highlighting) clearInterval(highlighting)
}

function gradualfade(cur2){
if (browserdetect=="mozilla" && cur2.style.MozOpacity<1)
cur2.style.MozOpacity=Math.min(parseFloat(cur2.style.MozOpacity)+0.2, 0.99)
else if (browserdetect=="ie" && cur2.filters.alpha.opacity<100)
cur2.filters.alpha.opacity+=20
else if (window.highlighting)
clearInterval(highlighting)
}

</script></head>
<div id="coolmenu">
<a href="http://bestpage.kx.cz/hry.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 1</a>
<a href="http://bestpage.kx.cz/icq.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 2</a>
<a href="http://bestpage.kx.cz/hry.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 3</a>
<a href="http://bestpage.kx.cz/hry.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 4</a>
<a href="http://bestpage.kx.cz/hry_mega.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 5</a>
<a href="http://bestpage.kx.cz/hry.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 6</a>
<a href="http://bestpage.kx.cz/guestbook.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 7</a>
<a href="http://bestpage.kx.cz/gif.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 8</a>
<a href="http://bestpage.kx.cz/obrazky.html" onMouseover="showtext('N&igrave;jaký text...')" onMouseout="hidetext()">Váš text sem 9</a>

<div id="tabledescription"></div>
</div>

 

Ukaž zdrojový kód stránky

download

<div align="center" class="wiev">
<FORM><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Ukaž zdrojový kód"
onClick= 'window.location = "view-source:" + window.location.href'
</FORM>
</div>

 

Levá a pravá stránka vedle sebe

download

<html>
<head>
<title>něco</title>
<Meta Http-Equiv="Content-Type" Content="Text/Html; Charset=Windows-1250">
<Meta Name="Description" Content="neco ">
<meta name="GENERATOR" content="notepad v.1.0">
</head>
<frameset cols="220, *" border="0">
<frame name="left" src="leva_stranka.html">
<frame name="right" src="prava_stranka.html">
</frameset>
</html>

Létající obrázek na stránce

download

<head>
<STYLE>
<!--
/* Styl pro létající obrázek */
#Ball {
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
}
-->
</STYLE>

<SCRIPT Language="JavaScript">
<!--

// Časovač
var Timer;

// Souřadnice
var LeftCoord = 0;
var TopCoord = 0;

// Velikost změny X-ové a Y-ové souřadnice
var LeftInc = 15;
var TopInc = 15;

// Velikost plochy
var WinH = 500;
var WinW = 300;

// Velikost obrázku
var BallSize = 16;


// Spuštění pohybu
function Start(){
Timer = setInterval ("MoveBall()", 10);
}

// Zastavení pohybu
function Stop(){
clearInterval (Timer);
}

// Vlastní pohyb obrázku
function MoveBall (){
// Změna souřadnic
LeftCoord += LeftInc;
TopCoord += TopInc;

// Nastavení nových souřadnic ve stylu
Ball.style.left = LeftCoord+"px";
Ball.style.top = TopCoord+"px";

// Kontrola, zda není obrázek na hranici
// pokud je, změní se směr jeho pohybu
if (LeftCoord+BallSize >= WinW)
LeftInc = -LeftInc;

if (TopCoord+BallSize >= WinH)
TopInc = -TopInc;

if (LeftCoord <= 0)
LeftInc = -LeftInc;

if (TopCoord <= 0)
TopInc = -TopInc;
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body OnLoad="Start();">

<IMG Id="Ball" Src="obrazek.gif">
<h1>Létající obrázek</h1>

 

Změna barvy pozadí při najetí na text myší

download

<p align="center">
<font face="Verdana, Arial" size="2"><a href="#" onMouseOver="document.bgColor='yellow';" onMouseOut="document.bgColor='white';">Pro změnu barvy pozadí najeď nad tento text</a></font>
</p>

Předchozí stránka  1  2  3  4  5  6  Další stránka